Wild Weekend For Wales!

Do something wonderful for wildlife this autumn and have a Wild Weekend for Wales (26-28 October 2012). Apply for HOMBASE VOUCHERS up to £200 today and create new wildlife habitat areas in your local community!
The deadline is fast approaching to get your application in for Keep Wales Tidy’s ‘Have a Wild Weekend for Wales’ campaign. 
·         Community groups, schools, organisations, businesses, families and individuals are all eligibleto apply.
·         Your project must take place on publicly-accessible land and its aim must be to help improve the biodiversity of Wales by creating and improving wildlife havens for our protected species.
·         To apply please read the eligibility criteria, complete the application form and return to Keep Wales Tidy by 5.00pm on Wednesday 26 September 2012. Applications can be sent in by post to 33-35 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HB or by e-mail wild@keepwalestidy.org
·         More information, project ideas and a list of protected species in Wales can be found on ourwebsite.

Gwnewch rywbeth rhyfeddol ar gyfer bywyd gwyllt yr hydref hwn a mynnwch Benwythnos Gwyllt i Gymru (26-28 Hydref 2012). Gwnewch gais heddiw am DALEBAU HOMEBASE sy’n werth hyd at £200 i greu cynefin bywyd gwyllt newydd yn eich cymuned lleol!

Mae’r dyddiad cau yn nesàu ar er mwyn gwneud cais ar gyfer ymgyrch ‘Penwythnos Gwyllt i Gymru’ Cadwch Gymru’n Daclus.
·         Mae grwpiau cymunedol, ysgolion, sefydliadau, busnesau, teuluoedd ac unigolion i gyd yn gymwys i wneud cais.
·         Rhaid cynnal eich prosiect ar dir sy’n agored i’r cyhoedd a rhaid iddo arwain at greu cynefinoedd newydd i fywyd gwyllt.
·         I wneud cais, darllenwch y meini prawf, cwbwlhewch y ffurflen a’i dychwelyd i Cadwch Gymru’n Daclus erbyn 5.00pm ar ddydd Mercher 26 Medi 2012. Gall ceisiadau gael eu hanfon yn y post i 33-35 Heol yr Eglwys Gadeiriol, Caerdydd CF11 9HB neu drwy e-bost  wild@keepwalestidy.org
·         Gellir cael mwy o wybodaeth, syniadau ar gyfer prosiectau a rhestr rhywogaethau wedi eu diogelu yng Nghymru ar ein gwefan.
Please share this with your friends!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email